Veterinární klinika ANVET

604 413 213

Meduňková 9, Brno - Ivanovice

mapa

Příjezd autem:

Na čtyřproudové silnici z Brna směrem na Svitavy sjezd Globus. Na kruhovém objezdu směr Ivanovice, na následující křižovatce doprava směr Česká a v polovině kopce odbočíte vlevo do ulice Hřebíčková. Po levé straně je ulice Meduňková.

Příjezd MHD:

Z konečné zastávky tramvaje č. 1 v Řečkovicích a nebo od Semilassa autobusem 41 nebo 71. Z autobusu vystoupíte na zastávce Příjezdová, odkud je to jen tři minuty chůze.

Chirurgie u zvířat

Prvním krokem při plánovaných chirurgických zákrocích je předoperační vyšetření. Nejprve provedeme kompletní klinické vyšetření, kdy posuzujeme celkový zdravotní stav a vnější projevy dle jednotlivých orgánových soustav.

Dále následuje odběr krve, který má za úkol ověřit funkci orgánů a podat obraz o vnitřním prostředí organismu. Předoperační vyšetření je zaměřeno především na kontrolu srdečněcévního systému a dýchacího systému. V některých případech je nutné rentgenologické vyšetření hrudníku, které vypovídá o stavu srdce a plic. Přesný výčet vyšetření je zvolen dle diagnózy, pro kterou bude pacient operován. Využíváme např. sonografie, endoskopie a další. V případě, že je zvíře v ohrožení života, není prostor na zdlouhavou předoperační přípravu. V takovém případě musí postačit základní zhodnocení aktuálního stavu a podrobnější vyšetření jsou prováděna při zákroku nebo poté. Dle získaných výsledků se zvolí nitrožilní aplikace roztoků - infúzní terapie, léčiva, případně krevní transfúze.

Chirurgie u zvířat

Dle povahy zákroku volíme buď místní znecitlivění nebo celkovou anestezii (celkové uspání). V místním znecitlivění se obvykle provádějí drobnější zákroky na kůži, případně šití menších poranění. Pokud je zvíře neklidné je zklidněno léky (sedace) a následně aplikujeme látky k místnímu znecitlivění do oblasti, kde se bude operovat. Větší chirurgické výkony vyžadují celkovou anestezii. Látky k anestezii se volí dle výsledků předoperačního vyšetření a povahy zákroku. Pacienty zařazujeme do skupin dle stupně rizikovosti. Seniorský věk nemusí být překážkou k provedení chirurgického zákroku. Látky k anestezii jsou kombinovány s léky, které tlumí bolest, čímž je významně snížena celková dávka vlastního anestetika (látky k uspání).

V průběhu operace je pacient monitorován. Sledujeme práci srdce, dýchání a okysličení organismu. V případě komplikací je tedy možné včas zakročit. Standardně je zpřístupněna žíla pro aplikaci léčiv. Léky, které jsou aplikovány nitrožilně, účinkují okamžitě. Pokud by takové léčivo bylo aplikováno do svalu nebo do podkoží, účinek by byl mnohem pomalejší a v akutních situacích tedy bez efektu.

Vlastní chirurgický výkon je prováděn ve sterilních podmínkách. Připravuje se jak pacient, tak i operační tým. Poté co zvíře již spí, připravujeme operační pole (místo vstupu k operovanému prostoru). Operační pole je vyholeno, umyto a vydesinfikováno. Chirurg a asistent je nachystán v operačním oblečení. Na zvíře se přiloží roušky, které chrání operační pole.

Úkolem chirurga je pracovat systematicky, šetrně a pokud možno rychle, aby se zbytečně neprodlužovala doba celkové anestezie. Důležitým bodem pro následné hojení je volba šicího materiálu. V současné době používáme u zvířat stejné materiály jako se používají u člověka. Vhodně zvolený šicí materiál nesmí dráždit tkáně k nežádoucím reakcím a musí vykazovat dostatečnou pevnost do doby, než je rána zhojena natolik, že nepotřebuje podporu šicího materiálu.

Nedílnou součástí chirurgie je pooperační péče. Pooperační péče zahrnuje zejména léčbu bolesti, aplikaci antibiotik, infúzní terapii (výživa do žíly) a kontroly operační rány. Léčba bolesti je velmi důležitá, protože bolestivé zvíře je stresované a důsledky stresu mohou negativně ovlivnit výsledek operace. Po operaci je nutné doplnit energii a tekutiny, proto provádíme infúzní terapii. Operační ránu chráníme krycím obvazem, popřípadě dostává zvíře límec, aby si ránu nemohlo lízat a vykusovat stehy. Operační rána je pravidelně převazována a udržována v čistotě. Pokud tomu diagnóza, pro kterou bylo zvíře operováno dovolí, ošetřujeme ránu laserem pro urychlení hojení. Obvykle za 10-14 dní odstraňujeme kožní stehy.

Dle povahy zákroku se pacient postupně dostává do běžného denního režimu. Majitel je informován jak má zvíře zatěžovat. Těsně po zákroku je nutný klidový režim. Posupně se zátěž zvyšuje. Dle typu zákroku je přizpůsobeno i krmení zvířecího pacienta. V některých případech je ordinována speciální dieta, která může být pro určitý časový úsek nebo celoživotní.

MVDr. Alena Ansorgová

Rodinná
atmosféra

Osobní a
citlivý přístup

Přijímáme
platební karty

Váš prohlížeč je zastaralý a není podporován!Aktualizujte svůj prohlížeč na aktuální verzi. (např. MS Edge, Chrome, Firefox, ...)

ANVET - Veterinární klinika
MVDr. Alena Ansorgová
Meduňková 9
621 00, Brno - Ivanovice
603 780 480
klinika@anvet.cz